Валидиране на процедури за полети на летище Бургас | ДП РВД
06 Яну
2015

Валидиране на процедури за полети на летище Бургас

ДП РВД планира да публикува през 2015 г. процедури за полети чрез навигация, основана на летателните характеристики (Performance-based navigation - PBN) за летище Бургас, валидирани в рамките на проекта NASCIO.

Работата за въвеждане на нови процедури за полети, базирани на  спътникови навигационни системи (GNSS) за контролирания район на летище Бургас започна през 2012 г.

Две години по-късно, голяма част от дейностите са завършени и ДП РВД се възползва от проекта NASCIO за провеждането на летателни изпитания за валидиране на новите процедури. Изпитанията се проведоха през месец ноември 2014 г. от български самолет за полетна инспекция и с подкрепата на фирма Pildo Labs и нейната мобилна платформа за валидиране (PLATERO).

Програмата ще бъде завършена с публикуването на процедури за долитане и отлитане по спецификациите RNAV-1 и процедури за подход по прибори, напълно базирани на GNSS, за двете направления на пистата за излитане и кацане. Това ще бъдат първите процедури по PBN, публикувани в България и те ще отворят вратата за бъдещото им въвеждане на други български летища, като следващото ще бъде летище Варна.

Летателните изпитания са част от демонстрационния проект - Навигационни концепции на SESAR с участие  на операторите (NASCIO), съфинансиран от съвместното предприятие на SESAR (SESAR Joint Undertaking - SESAR JU).

 NASCIO е проект за навигационни концепции на SESAR, включващи авиационни оператори. Целта на NASCIO е координираното обединяване на действащи инициативи в различни изследователски и технологични рамкови програми за разработването на нови съвременни навигационни концепции, дефинирани в рамките на технологичния стълб на инициативата на ЕК за Единно европейско небе - SESAR.

Проектът има за цел да демонстрира нови навигационни спецификации в осем различни сценария, включващи витлови и въздухоплавателни средства със стационарни крила – главните ползватели на новите навигационни концепции.