Управителните органи на DANUBE FAB заседаваха в Румъния | ДП РВД
18 Май
2017

Управителните органи на DANUBE FAB заседаваха в Румъния

BULATSA участва в деветите редовни заседания на Съвета на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) и Управителния съвет на функционалния блок въздушно пространство DANUBE FAB, които се проведоха на 16 и 17 май в Букурещ. 

Заседанието на Съвета на ДАНО бе съпредседателствано от генералните директори на BULATSA и ROMATSA – Георги Пеев и Валентин Чимпуйеро.

Основна тема бе позицията на DANUBE FAB по препоръките от заключителния доклад от проучване, възложено от Европейската комисия, на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) в рамките на Европейския съюз. Договорено бе позицията на ДАНО по проучването да бъде представена за допълнения от Управителния съвет на DANUBE FAB. Членовете на Съвета на ДАНО обсъдиха и стратегическите аспекти по развитието за следващите 5 години, въпроси от оперативно и техническо естество, както и предстоящите дейности до края на годината. Участниците се запознаха със статуса на Плана за ефективност за 2-рия референтен период (2015-2019) и потвърдиха желанието да продължат съвместната работа по рамката за ефективност на DANUBE FAB.

Форумът обсъди изпълнението на проекта за въвеждане на 24-часово трансгранично въздушно пространство за свободно планиране (Free Route Airspace – FRA) и успешното въвеждане на FRA през нощта във въздушното пространство на България, Румъния и Унгария (SEEN FRA).

В заседанието се включиха и представители на министерствата на транспорта, гражданските въздухоплавателни администрации и военната авиация на двете страни. Участие в обсъжданията взеха и делегатите от Република Македония, които получиха статут на наблюдатели по време на 6-тото заседание на  Управителния съвет на DANUBE FAB. Те изразиха удовлетворение от подкрепата на DANUBE FAB и заявиха интерес да участват в съвместната работата. Делегатите се запознаха с темите, разглеждани на заседанията на ниво доставчици и регулатори в рамките на DANUBE FAB.

Управителният съвет реши да представи консолидирана позиция на DANUBE FAB чрез членовете на България и Румъния в Комитета за единно европейско небе, засягащи резултатите от проучването на ЕК на ФБВП в Европа.

Следващите заседания на Съвета на ДАНО и на Управителния съвет на Danube FAB ще се проведат през есента в България.