Управителните органи на DANUBE FAB заседаваха в България | ДП РВД
28 Окт
2016

Управителните органи на DANUBE FAB заседаваха в България

Ръководствата на BULATSA и ROMATSA проведоха на 26 октомври в София осмото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Срещата бе съпредседателствана от генералните директори Георги Пеев и Габриел Думитреску.

Форумът обсъди актуалното състояние на Плана за ефективност на DANUBE FAB за втория референтен период, с цел обезпечаване на безопасно и ефективно обслужване, свързано с високите нива на трафика. Ситуацията в Украйна и изграждането на ново летище в Истанбул доведе до съществени изменения на потоците на въздушното движение и усложняване организацията на въздушното пространство. Участниците в заседанието бяха информирани за предприетите мерки за актуализиране на Плана за ефективност в частта, засягаща България. С тези изменения в Плана няма да бъдат засегнати ключовите показатели за ефективност, които се наблюдават и измерват на ниво DANUBE FAB.

Участниците бяха информирани за развитието на тристранните дискусии за възможното въвеждане на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута (FRA) между България, Румъния и Унгария, които доведоха до инициирането на Проект между трите държави за нощно FRA в югоизточна Европа (SEEN FRA), подкрепен от Управителя на мрежата за УВД.

Страните се договориха внедряването да бъде на 30 март 2017 година. Преминаването на DANUBE FAB към работа в пълно FRA ще е в зависимост от организацията на въздушното пространство и модернизираните приложения за работа на ръководителите на полети. Участниците бяха информирани и за статуса на проекта за проучване за свободни маршрути в Gate One, който цели да проучи потенциалните ползи от въвеждането на свободни маршрути в района на Gate One, обхващащ въздушното пространство на DANUBE FAB, FAB CE, Baltic FAB и районите за полетна информация на Белград и Скопие.   

Управителният съвет на DANUBE FAB проведе заседание на 27 октомври 2016 година в Правец. На срещата присъстваха представители на министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, националните надзорни органи и ДАНО от България и Румъния. Делегати от Република Македония бяха в качеството на Наблюдатели, за което получиха официален мандат от шестото заседание на Управителния съвет през 2015 година. Македонската делегация благодари за подкрепата на DANUBE FAB и заяви своето намерение да участва в работата му.

Заседанието обсъди теми, свързани с Плана за ефективност на DANUBE FAB за втория референтен период и инициирането на Проекта между България, Румъния и Унгария за нощно FRA в югоизточна Европа (SEEN FRA), подкрепен от Управителя на мрежата за УВД. Последната стъпка от постепенното разгръщане на 24-часово трансгранично FRA във въздушното пространство на DANUBE FAB (PHASE III FRA) е предложена да се осъществи преди края на 2019 година. Управителният съвет отбеляза, че PHASE III FRA ще се осъществи тристранно, без забавяне, отчитайки резултатите от проведените през 2015 година симулации в реално време.

Членовете на Управителния съвет на DANUBE FAB отбелязаха техническите нововъведения и инфраструктурните проекти, съвместните обществени поръчки, сътрудничеството между ФБВП и активната роля на DANUBE FAB в Платформата за сътрудничество между ФБВП и двустранните инициативи с други ФБВП.

Обсъдени бяха и проучванията, стартирани от Европейската комисия за създаване на ФБВП през цялото европейско въздушно пространство. Акцент бе изследването за оценка на организационния, оперативния и техническия напредък на ФБВП с цел събиране на фактически и специфични за всеки ФБВП данни и резултатите от заседанията на Съвета на ННО и Съвета на ДАНО.

Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани за пролетта на 2017 година в Румъния.