Управителните органи на DANUBE FAB проведоха заседания в София | ДП РВД
30 Окт
2015

Управителните органи на DANUBE FAB проведоха заседания в София

Управителните органи на DANUBE FAB проведоха шесто заседание в София на 27 и 28 октомври. Форумът на Съвета на ДАНО беше съпредседателстван от Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, и Карну Фаника, генерален директор на ROMATSA. Г-н Пеев изрази решимостта и активното сътрудничество на DANUBE FAB за справяне с регионалните предизвикателства, причинили значителни изменения в потоците на трафика, и посочи изпълнението на множество успешни проекти в рамките на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП), които позволиха на Европейската комисия да закрие процедурите за нарушение срещу двете държави.

Ключова тема на обсъжданията бяха техническите нововъведения и инфраструктурата. DANUBE FAB взе решение да стартира проекти на ниво ФБВП за непрекъсваемо обзорно покритие през границата и подобрени трансгранични дейности чрез използването на придобитата със съвместна обществена поръчка комуникационна система.

Съвета на ДАНО бе информиран за закриването на процедурите за нарушение срещу DANUBE FAB, успешното заседание на Координационната платформа между ФБВП, подписването на споразумение на работно ниво с FAB CE, изготвянето на План за ефективност за втория референтен период (RP2) и предстоящите дейности по провеждане на симулации в реално време на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута.

Шестото заседание на Управителния съвет беше под съпредседателството на Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Мария Магдалена Григоре, държавен секретар в Министерството на транспорта на Румъния. На заседанието присъстваха представители на държавните органи по транспорт, военна авиация, гражданските въздухоплавателни администрации, националните надзорни органи (ННО) и ДАНО на двете държави.

Главната тема на заседанието бе даването на статут на наблюдател на Република Македония, чийто представители присъстваха на срещата. При спазване на Политиката за наблюдатели на DANUBE FAB, се позволява на други държави да присъстват на заседанията на Управителния съвет. Този нов статут, одобрен от Управителния съвет, демонстрира решимостта на DANUBE FAB за сътрудничество със своите съседи в максималната възможна степен с цел подобряване на европейската мрежа за УВД.

Светлана Григоровска, заместник-началник на отдел авиация в македонското Министерство на транспорта и съобщенията, благодари на DANUBE FAB за даването на статут на наблюдател на Република Македония и изрази своите очаквания за плодотворно бъдещо сътрудничество.

Допълнително послание за усилено регионално сътрудничество е планираното предварително проучване за осъществимост за разширяване на DANUBE FAB, което се очаква да задълбочи разбирането на DANUBE FAB за настоящите си позиции в рамките на Източна Европа и взаимоотношенията със съседни трети страни, осигурявайки една стабилна основа за активно изследване на области за регионално сътрудничество и интегриране.