Съвместна демонстрация на BULATSA и AIRBUS по SESAR PJ10 | ДП РВД
15 Мар
2019

Съвместна демонстрация на BULATSA и AIRBUS по SESAR PJ10

Ръководители на полети от BULATSA и инженери от AIRBUS Aircraft и AIRBUS Defence and Space, участваха в тридневна съвместна демонстрация на разширените и тествани към момента функционалности от фаза V2 (Изпълнимост) на прототипа TESLA по програма SESAR 2020 по време на Световния конгрес за УВД в Мадрид.

Прототипът е разработен от BULATSA и AIRBUS Defence and Space в рамките на SESAR Solution PJ.10-02a – Tactical Encounter Solver Assistant (TESLA).

Прототипът TESLA има за цел да подпомага ръководителите на полети в разрешаването на потенциални конфликти в летищни райони със средна и висока гъстота на трафика с цел тактическо управление на сепарацията. Той ще оценява тяхната работа и ще дава различни варианти за предотвратяване на конфликтите чрез анализ на траекториите на въздухоплавателните средства и предлагане на действия за разрешаване на всяка конкретна ситуация.    

Екипите провеждат подготвителни дейности за валидация от фаза V3 (пре-индустриализация), които обхващат провеждане на симулация в реално време посредством разработения прототип. Упражнението предстои да се проведе в края на  март 2019 в BULATSA, гр. София.