Съветът на ДАНО на DANUBE FAB и Управителният съвет заседаваха в София | ДП РВД
08 Ное
2019

Съветът на ДАНО на DANUBE FAB и Управителният съвет заседаваха в София

Ръководствата на BULATSA и ROMATSA се срещнаха в София на 6 ноември за четиринадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Срещата бе съпредседателствана от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA и Богдан Костас, генерален директор на ROMATSA.

Форумът беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на платформата за сътрудничество между ФБВП – InterFAB.

На заседанието бе представен и проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в югоизточна Европа), който функционира от 7 ноември. С влизането му в действие, операторите на въздухоплавателни средства вече могат да планират своите полети свободно през въздушното пространство на България, Румъния и Унгария, денонощно - 24/7, без ограничения на географските граници.

Членовете на съвета на ДАНО бяха информирани и за подготовката по участието на DANUBE FAB на Световния конгрес за УВД 2020. Те обсъдиха и резултатите от събитията на InterFAB с участието на DANUBE FAB - семинар за фрагментацията, 5-ти комуникационен семинар на InterFAB, 6-то заседание на лицата за контакт на InterFAB и 4-ти семинар за ефективност на InterFAB.

Членовете на Управителния съвет на DANUBE FAB също проведоха своето четиринадесето заседание, съпредседателствано от Арманд Петреску, генерален директор на ННО на Румъния, и Георги Пеев, генерален директор на BULATSA. На форума присъстваха и представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, национални надзорни органи, както и ДАНО от двете държави. Делегатите от Република Северна Македония и от Република Молдова бяха приветствани на конференцията.

Управителният съвет беше информиран за напредъка на последния кръг от стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности на InterFAB и напредъка на високоприоритетните проекти на ФБВП.

Заседанието обсъди предложеното проучване относно еволюцията на  „архитектурата“ на европейското въздушно пространство, както и препоръките на Wise Persons Group в „Доклад за бъдещето на Единното европейско небе“.

Членовете на DANUBE FAB изразиха своята позиция относно препоръките в доклада на Wise Persons Group, че ФБВП може ефективно да допринесе за прилагането на цялостен системен подход към европейската авиация, подкрепен от добре дефинирани цели, реалистични очаквания и прагматични срокове, осигуряващи ангажираност и участие на всички участници.

Обсъдено беше и бъдещото разширяване на DANUBE FAB и по-специално приноса на Република Молдова и Република Северна Македония.

Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани за пролетта на 2020 г. в Румъния.