Съвета на ДАНО на DANUBE FAB заседава в Румъния | ДП РВД
29 Май
2019

Съвета на ДАНО на DANUBE FAB заседава в Румъния

Ръководствата на BULATSA и ROMATSA се срещнаха в Букурещ на 27 май за тринадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Срещата бе съпредседателствана от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA и Мирчеа Бостина, генерален директор на ROMATSA.

Членовете на Съвета на ДАНО бяха информирани за напредъка на стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности с други ФБВП и напредъка на високоприоритетните проекти на ФБВП с фокус върху непосредствените действия, осигуряващи на DANUBE FAB ефективно провеждане на безопасни ежедневни дейности, подобряване капацитета и принос към цялостната  ефективност на мрежата за УВД.Участниците бяха информирани за координационната среща на DANUBE FAB с Европейската комисия и участието на Световния конгрес за УВД.  Те се запознаха и с развитието на концепцията за Академия за съвместно обучение и се информираха за решението, взето от Съвета за обучение на DANUBE FAB, за провеждане на пилотен проект, който се фокусира върху обучението по ATSEP.

Членовете на Съвета на ДАНО обсъдиха необходимите процедури за продължаване действието на двата трансгранични сектора, въведени през 2014 г., и през третия референтен период.

Управителният съвет на DANUBE FAB също проведе свое заседание на 28 май, съпредседателствано от Сорин-Аурел Енкутеску, заместник-директор на румънския надзорен орган, и Георги Пеев, генерален директор на BULATSA. В него участваха и представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, национални надзорни органи и ДАНО от двете държави, както и делегати от Република Северна Македония, която има статут на наблюдател към DANUBE FAB от октомври 2015 г.

Един от най-високоприоритетните проекти на DANUBE FAB е разширяването на ФБВП и в тази връзка първото решение на заседанието бе за предоставяне на статут на наблюдател на Република Молдова към DANUBE FAB.

Членовете на Управителния съвет отбелязаха и напредъка на стратегическото планиране и отчитане на DANUBE FAB, статуса на обществените поръчки на ФБВП, координационните дейности с други ФБВП и развитието на високоприоритетните проекти на ФБВП. Те обсъдиха и препоръките направени в Годишния доклад на DANUBE FAB за 2018 г., а именно, че Стратегическата програма на DANUBE FAB следва да отчита последните развития на европейко ниво като „Предложение за бъдещата архитектура на европейското въздушно пространство“ и „Доклад на Wise Persons Group за бъдещето на Единното европейско небе“.  

Участниците бяха информирани за координационната среща на DANUBE FAB с Европейската комисия, участието на DANUBE FAB на Световния конгрес за УВД 2019 г., напредъка на Общия съвет по обучение и докладите на Съвета на ДАНО и Съвета на ННО. Следващите заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани за есента на 2019 г. в България.