Среща на авиационни фирми по проект PJ.10.02a в BULATSA | ДП РВД
21 Май
2018

Среща на авиационни фирми по проект PJ.10.02a в BULATSA

Среща на водещи фирми от авиационната индустрия, участващи в проект PJ.10.02a (Separation Management En-route and TMA), се проведе на 15 и 16 май в BULATSA. Целта на проекта е създаване на иновативни прототипи за откриване и разрешаване на потенциални конфликти по траекторията на самолетите и е част от PJ 10 PROSA (Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in the Air Traffic Managament) на програма SESAR 2020.

На форума присъстваха представители на SESAR Joint Undertaking, Thales, Indra, DSNA, Eurocontrol, ANS CZ, ENAV, PANSA, AIRBUS Aircraft, AIRBUS D&S, Skyguide, Integra, Leonardo, DFS, NAVIAIR, NATS и BULATSA.

Ръководителите на проектите представиха постигнатите към момента резултати и предстоящите дейности. Направен беше и преглед на техническите аспекти по развитието на PJ 10, очакваните ползи, степента на зрялост на прототипите и тяхната приложимост към различни видове оперативни среди.

Партньорите обмениха своите виждания по отношение на оперативните подобрения и резултатите от проведените валидационни упражнения и обсъдиха различни подходи за откриване и разрешаване на потенциалните конфликти.

Представители на BULATSA, Airbus D&S и Airbus Aircraft направиха демонстрация на прототипа TESLA и интеграцията на данни от борда на въздухоплавателните средства (EPP – Extended Projected Profile) - PAS@ATM в симулираното упражнение  в специално оборудваната със работни позиции за ръководител на полети и псевдо-пилоти, симулационна тестова платформа - BULATSA Innovation Grid. Към симулирания трафик бяха интегрирани емулирани ADS-C данни от две въздухоплаватели средства Airbus А330, с цел по-точно определяне на траекторията на самолетите, и откриване и разрешаване на конфликти.