Социалният консултативен форум на DANUBE FAB проведе десето заседание | ДП РВД
16 Дек
2015

Социалният консултативен форум на DANUBE FAB проведе десето заседание

Социалният консултативен форум на DANUBE FAB проведе десето заседание на 15 и 16 декември в Боровец. Целта на срещата беше да се подпомогне социалният диалог и да се отдели внимание на социалните въпроси, произтичащи от внедряването на DANUBE FAB.

Социалните партньори бяха информирани за резултатите от последните заседания на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB, закриването на процедурата за нарушение срещу DANUBE FAB и статуса на плана за ефективност за втория референтен период. Поставен беше фокус върху сътрудничеството с регионални и общоевропейски партньори, който включва успешното заседание на Платформата за сътрудничество между ФБВП, проведено под домакинството на DANUBE FAB в Букурещ и подписаните споразумения за сътрудничество между ДАНО и предложените планове за проучване на разширяването на ФБВП.

Социалните партньори бяха информирани за плановете в техническата област на DANUBE FAB за осигуряване на непрекъсваемо обзорно покритие през границата и за развитието на трансграничните дейности на база съвместно закупената комуникационна система. Представени бяха и резултатите от проведените симулации в реално време на въздушно пространство за свободно планиране в Експерименталния център на ЕВРОКОНТРОЛ, които ще бъдат публикувани в началото на 2016 г. Участниците във форума направиха преглед на актуалните развития в областта на ЕЕН, включително разгръщането на SESAR, функциите на мрежата и схемата за ефективност и възможностите на DANUBE FAB да участва в различни европейски инициативи.

Следващото заседание на Социалния консултативен форум ще се проведе през първата половина на 2016 г. под домакинството на румънската страна.