Словакия се присъедини към въздушното пространство за свободно планиране SEEN FRA | ДП РВД
12 Дек
2018

Словакия се присъедини към въздушното пространство за свободно планиране SEEN FRA

От 6 декември 2018 г. авиационните оператори могат да планират своите полети свободно във въздушното пространство на България, Унгария, Румъния и Словакия, без ограничения поради географските граници. От 00:01 ч. сутринта местно време Словакия се присъедини към въздушното пространство за свободно планиране SEEN FRA.

LPS SR, доставчикът на аеронавигационно обслужване на Словакия, се присъедини към проекта SEEN FRA (Въздушно пространство за свободно планиране през нощта в Югоизточна Европа) на трите доставчика на аеронавигационно обслужване – BULATSA, HUNGAROCONTROL и ROMATSA. SEEN FRA представлява определен обем от европейското въздушно пространство, където операторите на въздухоплавателни средства могат да регистрират своите полетни планове без задължението да следват предписаните трасета по време на нощните часове – 00:00 ч. до 06:00 ч. местно време. 

Новите правила за планиране на полетите значително оптимизират полетните траектории не само заради използването на най-кратките връзки, но и заради използването на най-ефективните маршрути в случаите когато е необходима своевременна промяна на маршрута поради странични въздействия – като например, избягване на неблагоприятни атмосферни условия.

Според симулациите подобренията биха намалили дневно средно 3 200 морски мили от общата прелетяна дистанция, което представлява 15 тона икономия на гориво и в резултат на това – 49 тона по-малко емисии CO2.

През следващата година положителното развитие на промените във въздушното пространство в Централна и Югоизточна Европа ще продължи. От април 2019 г. във въздушното пространство на Словакия ще бъде въведено 24-часово Въздушно пространство за свободно планиране (H24 FRA), а през лятото LPS SR ще разгледа съответно възможността за разширяване времето за ползване на SEEN FRA. От 7 ноември 2019 г. Република България, Унгария и Румъния, ще въведат денонощно въздушно пространство за свободно планиране, като въведат в действие проекта за Въздушно пространство за свободно планиране в Югоизточна Европа  – SEE FRA.

Дейностите, свързани със SEEN FRA/SEE FRA и националните проекти за FRA, са в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2014 на Комисията, който задължава отделните доставчици на аеронавигационно обслужване да си сътрудничат за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута над полетно ниво – FL300 (9000 м.) в цяла Европа до края на 2021 г.

Основният фактор и движещ механизъм за промените във въздушното пространство на европейско равнище е ЕВРОКОНТРОЛ и по-специално Управителят на мрежата за УВД. Благодарение на участието и добрата воля на всички заинтересовани страни, а именно държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенцията ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да летят на оптимизирани профили, използвайки по-малко гориво, което ще намали въздействието на авиацията върху околната среда.