Семинар на партньорите от DANUBE FAB за синхронизираното прилагане на Регламент (EU) 2017/373 | ДП РВД
03 Окт
2018

Семинар на партньорите от DANUBE FAB за синхронизираното прилагане на Регламент (EU) 2017/373

Партньорите от DANUBE FAB организираха семинар за синхронизираното прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент(ЕС) № 677/2011. Семинарът се проведе в периода 1-3 октомври 2018 в гр. София под домакинството на BULATSA.

В събитието участваха представители на главните въздухоплавателни администрации от румънска и българска страна съвместно с ръководители от оперативната и техническата дейност, безопасност, качество, обучение, КНО, МТО, АИО и стратегии и планиране от ROMATSA и BULATSA.

Партньорите от DANUBE FAB обсъдиха теми като управление на съответствието, описание на функционални системи, управление на промени, обучение и компетентност на инженерно-техническия персонал, сертифициране и преходен процес, нормотворчески дейности на EASA и др.

Семинарът предостави платформа за обмен на информация и споделяне на най-добри практики между Румъния и България за координиран подход за постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ 373.