Регионалното сътрудничество демонстрира устойчиви ползи | ДП РВД
25 Сеп
2018

Регионалното сътрудничество демонстрира устойчиви ползи

BULATSA взе участие в петото координационно съвещание на Платформата за сътрудничество между функционалните блокове въздушно пространство – InterFAB, заедно с представители на министерствата на транспорта, националните надзорни органи и доставчици на аеронавигационно обслужване представляващи BALTIC FAB, BLUE MED FAB, DANUBE FAB, FAB CE, FABEC и South-West FAB, на 21 септември в Сибеник, Хърватска, за обсъждане на текущите и предстоящите предизвикателства пред европейската авиация. 

На съвещанието бяха дискутирани широк кръг от важни теми, като стратегията за нова архитектура на въздушното пространство, подготовката за третия референтен период на схемата за ефективност, предимствата и недостатъците на фрагментацията, и системния подход за европейския въздушен трафик. В допълнение, участниците се споразумяха за няколко действия насочени към решаването на сериозни проблеми, като въздействието на изменението на климата върху авиацията и непредсказуемостта на въздушния трафик. Представителите на Функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) споделиха най-добрите практики в социалния диалог, постигнаха съгласие за по-нататъшни стъпки по изпълнението на общата комуникационна стратегия на InterFAB и обсъдиха проучванията сравняващи ефективността на управлението на въздушното движение на  ЕС и САЩ, както и добавената стойност на ФБВП.

След интензивните и конструктивни дискусии участниците затвърдиха своята позиция, че инициативата InterFAB – и оттам ФБВП като такива – демонстрират значителни ползи за въздушния транспорт и се споразумяха да продължат съвместната си работа в следващите години.