Летище Пловдив със зонална навигация | ДП РВД
25 Май
2018

Летище Пловдив със зонална навигация

BULATSA въведе от вчера полети по зонална навигация на летище Пловдив. Планът за модернизиране на организацията на въздушното пространство на летищния контролиран район беше  изпълнен с публикуването на нови процедури за подход и отлитане по зонална навигация, надлежно одобрени от ГД ГВА, в качеството ѝ на национален надзорен орган.

Процедурите са разработени в съответствие с международните критерии за прилагане на зонална навигация и са първите за летище Пловдив. Чрез тяхното въвеждане се създават нови възможности за гъвкаво определяне на траекториите на полетите и условия за извеждане на маршрутите на самолетите извън зоните за провеждане на военни-тренировъчни полети, повишаване на капацитета на въздушното пространство, намаляване на разхода на гориво и вредните емисии.

Въвеждането на зонална навигация в България започна през 2012 г. с участието на BULATSA в проектите SHERPA и NASCIO, финансирани от Европейската комисия.

С въвеждането на промените на летище Пловдив завършва процеса на цялостно модернизиране на организацията на въздушното пространство и процедурите за полети на всички наши граждански летища. Това нарежда България сред водещите в областта европейски държави - степента за въвеждане на зонална навигация в Европа към края на 2018 г. се очаква да бъде около 60%.

Промените станаха възможни и благодарение на подкрепата на Европейската комисия, GSA, Eurocontrol, ESSP, Pildo Labs и ГД ГВА.