Изпълнителните директори на Gate One обсъдиха развитията в европейската авиация | ДП РВД
05 Юни
2019

Изпълнителните директори на Gate One обсъдиха развитията в европейската авиация

Изпълнителните директори на ДАНО, членове на Координационната платформа Gate One, се събраха в Букурещ за осми път, за да обсъдят най-належащите въпроси пред европейската система за УВД. Те се обединиха в обща позиция относно прочуването за архитектура на въздушното пространство (Airspace Architecture Study) и доклада на Wise Persons Group. Двата документа ще играят ключова роля за оформянето на новия законодателен пакет за Единното европейско небе, който се очаква да бъде предложен от Европейската комисия.

Регула Детлинг-Отт, председател на Органа за преглед на ефективността на Единното европейско небе, Разван Букурою, началник на дирекция Стратегия и развитие на мрежата при Управителя на мрежата за УВД, и Таня Гроботек, директор на CANSO за Европа, акцентираха върху бъдещето на европейската система за УВД, необходимите промени които да позволят по-нататъшното развитие на сектора и тяхното въздействие върху съществуващата регулаторна рамка.

В Румъния се проведе и конференция „SESAR, Създавайки заедно бъдещето на авиацията“, организирана от Управителя на разгръщането на SESAR, CANSO и ROMATSA, в рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Представителите на ръководството на BULATSA заедно с представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Управителя на разгръщането на SESAR, Съвместното предприятие SESAR, PANSA, ROMATSA, CANSO, летища, Европейската агенция за отбрана и Управителя на мрежата за УВД обсъдиха как заинтересованите страни могат да си сътрудничат за подобряване обслужването на бъдещия ръст на въздушния трафик и за справяне с проблемите с капацитета.