Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) посети BULATSA | ДП РВД
13 Юни
2019

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) посети BULATSA

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), която управлява инфраструктурните и изследователските програми на ЕС в областите транспорт, енергетика и далекосъобщения посети BULATSA.

Управителният орган  на програмата SESAR съпроводи INEA, за  да бъде извършена проверка на техническо и финансово изпълнение на два проекта, финансирани посредством „Механизъм за свързване на Европа“, сектор „Транспорт“ или Connecting Europe Facility (CEF) for Transport.

 „Creating local security operation center“ е свързан с изграждането на Оперативния център по информационна сигурност на BULATSA, който осигурява защитата на предприятието от съвременни, неконвенционални кибер-атаки.

Визитата бе непосредствено преди денят на отворени врати на Оперативния център за информационна сигурност, с който се отбелязва успешното приключване на проекта. Над 40 представители от български и чуждестранни организации от различни сектори свързани със сигурността, транспорта, бизнеса и други имаха възможност да посетят центъра и да обсъдят с експертитe на BULATSA постигнатите резултати .