Дванадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB | ДП РВД
24 Окт
2018

Дванадесети заседания на управителните органи на DANUBE FAB

12-то заседание на Съвета на ДАНО/ 23 октомври 2018 г.

На 23 октомври 2018 г. в София се проведе дванадесета среща на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB . Заседанието бе съпредседателствано от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA, и от Карну Фаника, заместник генерален директор на ROMATSA.

Участниците бяха информирани и обмениха виждания относно напредъка на високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в оперативната област, като изпълнението на SEE FRA и сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на полети (FRA), статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, разширяването на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП) и др. 

Бяха обсъдени редица теми от общ интерес като семинара, организиран от BULATSA през октомври 2018 г., относно синхронизираното изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/373, както и поредицата от срещи и семинари в рамките на Платформата за сътрудничество между ФБВП.   

Членовете на Съвета на ДАНО одобриха необходимите действия за участие на DANUBE FAB в следващия Световен конгрес за управление на въздушното движение (УВД) в Мадрид през 2019 г.

12-то заседание на Управителния Съвет/ 24 октомври 2018 г.

Управителният съвет на DANUBE FAB проведе своето дванадесето заседание на 24 октомври 2018 г. в гр. Белчин, България.

На срещата присъстваха представители на министерствата на транспорта, органите за гражданска и военна авиация, националните надзорни органи, ДАНО на двете държави, както и делегати от Република Македония в качеството на Наблюдатели.

Членовете на Управителния съвет отбелязаха текущите развития във високоприоритетните проекти на DANUBE FAB в техническата, оперативната и други области.

Друг акцент на заседанието бе възможното разширяване на DANUBE FAB към съседни държави, което е основна цел още от установяването на DANUBE FAB през 2012 г.  Стартиран е формален процес за отправяне на покана към съседни държави за предоставяне на статут на Наблюдател в DANUBE FAB, съгласно нарочната процедура, описана в Политиката за Наблюдатели на DANUBE FAB.

Членовете на Съвета потвърдиха своята ангажираност за открит диалог с Европейската комисия по въпросите на ФБВП, особено в светлината на променящата се регулаторна рамка за ЕЕН.
Следващият кръг от заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за пролетта на 2019 г. в Румъния.