Дванадесета среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB | ДП РВД
08 Юни
2017

Дванадесета среща на Социалния консултативен форум на DANUBE FAB

Дванадесетият Социален консултативен форум на DANUBE FAB (SCF) се проведе на 7 юни 2017 г. в Пловдив. Като част от социалния диалог в рамките на DANUBE FAB фокусът на срещата беше поставен върху последните разработки в областта на УВД и техните социални аспекти. Редовните консултации са част от програмата за взаимно разбирателство между социалните партньори и техните организации - ROMATSA и BULATSA.

Срещата беше съпредседателствана от Георги Пеев, генерален директор на BULATSA и Валентин Чимпуйеро, генерален директор на ROMATSA, които съдействаха за активното участие на социалните партньори. Форумът обсъди оперативните промени и подчерта важността на социалния диалог между всички участващи страни.

Представителите на служителите на двата ДАНО се запознаха с последните FAB разработки, дейностите след последния Социален консултативен форум и актуалната информация за резултатите от срещите на управителните органи на DANUBE FAB. Дискутирани бяха напредъкът в разработването на въздушното пространство за свободно планиране на полетите в рамките на DANUBE FAB и перспективите след проучванията на ЕС.

Отчитайки приетите от Управителния съвет Стратегическа програма 2017-2021 г. и Годишния план за 2017 година, бяха обсъдени и състоянието на планираните дейности, с фокус върху проектите с най-голям приоритет - Планът за ефективност RP2 на DANUBE FAB, съвместните доставки и техническата координация и инфраструктура.

Следващата среща на SCF ще се проведе в Румъния.