"Ден на Отворени врати" на проекти PJ.03a – IntegratedSurfaceManagement и PJ.03b – Airport Safety Nets | ДП РВД
23 Фев
2019

"Ден на Отворени врати" на проекти PJ.03a – IntegratedSurfaceManagement и PJ.03b – Airport Safety Nets

BULATSA и фирма LEONARDO бяха домакин на „Ден на отворените врати“ за представяне на резултатите от валидацията по проекти PJ.03a – IntegratedSurfaceManagement (SUMO) и PJ.03b – Airport Safety Nets (SAFE) на програма SESAR 2020, проведена на тестова система GAINS.

Целта на проект PJ.03а е да намери решение за подобрено насочване на въздухоплавателните средства и превозните средства по работната площ на летището, съчетано със задаването на маршрут. PJ.03b дава решение за усъвършенствани мрежи за безопасност на летището, подпомагащи ръководителите полети за недопускане на конфликти. BULATSA участва в тези проекти, съвместно с фирма LEONARDO, за да сподели своите виждания за по-доброто дефиниране на функционалностите на системата и да подпомогне валидирането на PJ.03a/PJ.03b, което се проведе в BULATSA в периода 22-26 октомври 2018 г.

В рамките на „Деня на отворените врати“ бяха проведени упражнения на системата GAINS на LEONARDO и бяха тествани две групи от функционалности на софтуера - RoutePlanningandManagement (PJ.03a) и SurfaceConflictAlert (SCA) Functionalities (PJ.03b). В събитието взеха участие и международни експерти от AirFrance, UkSATSE (ДАНО на Украйна), Crocontrol (ДАНО на Хърватска), ROMATSA (ДАНО на Румъния), LFV(ДАНО на Швеция), ENAV (ДАНО на Италия) и представители на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).