DANUBE FAB в конгресна обиколка на SESAR на световния УВД конгрес в Мадрид | ДП РВД
14 Мар
2019

DANUBE FAB в конгресна обиколка на SESAR на световния УВД конгрес в Мадрид

Ръководителят по разгръщането на SESAR (SDM) и съвместното предприятие SESAR (SJU) организираха конгресна обиколка  по време на световния УВД конгрес в Мадрид. Тя даде възможност на посетителите да се срещнат с експерти от общността на SESAR и да се запознаят с дейностите, които се подготвят и разгръщат в цяла Европа.

Обиколните турове се проведоха в контекста на поредица дейности, организирани от европейски авиационни партньори на тема „Европа за авиацията”. DANUBE FAB за втора поредна година представи много от ключовите си проекти с принос към трансформирането на управлението на въздушното движение (АТМ).

Експертите на BULATSA и ROMATSA демонстрираха проекти, свързани със SESAR, представляващи технологични решения в различни области на разгръщане на УВД, като оптимизиране на ефективността на информационното управление и сигурността на системата за въздушен трафик.

Поредицата от презентации на DANUBE FAB в SESAR Walking Tours стартира с представяне на най-новите разработки, свързани с прилагането на проекта „Инструмент за оценка на комплексността на трафика“ (tCAT) в РКЦ София. Той беше представен от Иван Хасъмски, който информира и за „Ден на отворените врати“ за tCAT, планиран за 26 март в София, в сградата на BULATSA.

Щандът на DANUBE FAB бе домакин на три обиколни тура на SESAR по областите за управление на информационните системи  и сигурност на системата.

Михай Спиридонеску (ROMATSA) направи презентация с фокус върху приноса на заинтересованите страни към придобиването и разгръщането на NewPENS.

Флорин Стоян (ROMATSA) със съдействието на Патрик Мана (EUROCONTROL) демонстрираха SWIM Common PKI и политиките и процедурите за създаване на сигурна рамка, която позволява на ДАНО, потребители на въздушното пространство, военни, летища и т.н да се идентифицират и криптират/декриптират информация чрез дигитални сертификати.

Даниела Василева (BULATSA) презентира успешното въвеждане на локален оперативен център за сигурност в ДП РВД (SOC) в рамките на SESAR.  Локалният оперативен център за сигурност в ДП РВД предоставя платформа за мониторинг, анализ и контрол на системни журнали, мрежови трафик, системни файлове и управление на инциденти, свързанис информационната сигурност. Платформата е цялостно решение, предоставящо надеждна защита на информационната инфраструктура на ДП РВД срещу конвенционални и неконвенционални кибер-заплахи.

На 13 март  се проведе и среща за обмен на информация и най-добри практики за идентифициране на модели на прехода към внедряване на изискванията на Анекс XIII от Регламент за изпълнение  (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г.

Под домакинството DANUBE FAB представители на доставчици на аеронавигационно обслужване, организации за обучение и международната федерация на асоциациите на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (IFATSEA), обсъдиха основни концепции по изпълнението на европейските изисквания за доставчиците на услуги, отнасящи се за обучението и оценката на компетентността на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP).  

Сорин Спинен представи програмата за обучение и оценка на компетентността на ATSEP персонал на ДАНО на Румъния, а Матей Елион, програмен директор от FAB CE и директор на FAB CE Aviation Services представи подход за изпълнение на изискванията на ниво FAB.

FAB CE е първият ФБВП, който публикува план за обучение на ATSEP персонал и продължава да предоставя обща схема за компетентност на ниво InterFAB, заедно с FABCE и NATS (ДАНО на Великобритания), който развива въпроси за оценка на компетентността с цел стандартизиране на процеса по оценяване при обучението на ATSEP персонала. Томас Биерваген от Академията за УВД на ДАНО на Германия (DFS) сподели опита и добрите практики на DFS при въвеждането на европейските изисквания относно обучението и оценката на компетентността на тази категория персонал. От името на IFATSEA, г-н Теодор Кристис, вицепрезидент на организацията, представи стратегията на IFATESEA за включване на ATSEP разпоредби в Анекс 1 на ICAO. Костас Христофору, директор на IFATSEA за Европа, обоснова и необходимостта от включване на киберсигурността като цел на обучението на персонала ATSEP.

Семинарът представи общ поглед върху различни аспекти от процеса по обучение. Участниците се обединиха около разбирането за прилагане на интегрален подход при развиване компетентността на ATSEP.