DANUBE FAB подписа меморандум за разбирателство с Aireon LLC | ДП РВД
07 Мар
2017

DANUBE FAB подписа меморандум за разбирателство с Aireon LLC

На 7 март 2017 г. Световният УВД Конгрес бе открит от испанския Министър на транспорта г-н Инго де ла Серна Хернаиз и от Европейския Комисар по транспорта г-жа Виолета Булц. Комисар Булц изнесе реч с основен фокус цифровизацията на УВД, градското въздушно пространство за използване от дронове и използването на изкуствен интелект в УВД.

Партньорските ДАНО в DANUBE FAB – ДП РВД и ROMATSA демонстрираха практическите ползи от сътрудничеството помежду си чрез съвместно представяне на изложението на Световния УВД Конгрес 2017 г. в Мадрид. Г-н Хенрих Хололей, генерален директор на ГД Мобилност и Транспорт към Европейската Комисия, и г-н Масимо Гарбини, изпълнителен директор на Управителя на разгръщането на SESAR, изразиха интерес да получат по-обстойна информация за постиженията на DANUBE FAB и за тази цел посветиха специално посещение на щанда на DANUBE FAB. Екипът на DANUBE FAB направи демонстрация на главните постижения на функционалния блок въздушно пространство (ФБВП), включително установяването на трансгранични сектори, въвеждането на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрутите (FRA) и активната роля на сътрудничеството с други ФБВП. Следващият ключов етап е въвеждането на трансгранично нощно FRA между Унгария, Румъния и България, което ще бъде въведено в края на месец март 2017 г., като по този начин ще се свържат въздушните пространства на два ФБВП – FAB CE и DANUBE FAB, и ще се даде пълна свобода на ползвателите на въздушно пространство да планират маршрути през цялото обединено въздушно пространство на трите държави през нощта. Г-н Хололей изрази своето мнение, че DANUBE FAB е пример за това как ФБВП могат да носят ползи.

Подписан бе Меморандум за разбирателство между партньорските ДАНО в DANUBE FAB – ДП РВД и ROMATSA, и Aireon LLC. Меморандумът установява рамка, в която страните могат да създадат отношения на сътрудничество за обсъждане на потенциално разгръщане на обзорна услуга, реализирана чрез получаване на информация от сателитно-базиран автоматичен зависим обзор (space-based ADS-B) и приложимите регламенти и процедури в българското и румънското въздушни пространства. ДП РВД и ROMATSA се интересуват от оценяване използването на възможностите на сателитно-базираните обзорни услуги ADS-B….и установяване доколко тези възможности могат да подобрят управлението на въздушното движение и предоставянето на аеронавигационно обслужване в DANUBE FAB.