DANUBE FAB обсъди бъдещето на ФБВП | ДП РВД
08 Мар
2017

DANUBE FAB обсъди бъдещето на ФБВП

Генералните директори на BULATSA и ROMATSA Георги Пеев и Валентин Чимпуеро домакинстваха дебат на тема „Бъдещето на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП)“ на щанда на DANUBE FAB на Световния УВД конгрес в Мадрид.

В дискусията участваха висши представители на ФБВП в Европа и началникът на отдел Единно европейско небе в Европейската комисия Маурицио Касталети. Модератор бе Майк Шортхос, изпълнителен директор на консултантската фирма Helios Technology.

Функционалните блокове въздушно пространство са част от развиващите се партньорства с основна цел постигането на Единно европейско небе и са определящи за промяната на европейската авиационна среда. Участниците заявиха своето желание за постигане на повече ползи за всички заинтересовани страни в сферата на управлението на въздушното движение. Георги Пеев отбеляза необходимостта от вземане под внимание на регионалните фактори, които могат да окажат влияние върху бъдещото развитие на аеронавигационния трафик в Европа.