DANUBE FAB и SMATSA проведоха среща на високо равнище | ДП РВД
06 Фев
2018

DANUBE FAB и SMATSA проведоха среща на високо равнище

Изпълнителните директори на BULATSA, ROMATSA и SMATSA проведоха среща в Белград, Сърбия, за да обсъдят потенциални области за сътрудничество във въздушното пространство, комуникациите, навигацията и обзора, оперативната съвместимост и киберсигурността.

Представителите на ръководствата на DANUBE FAB и SMATSA направиха преглед на състоянието на настоящото сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване и се споразумяха да активизират усилията си в оперативната област (например координирано внедряване на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута – FRA), както и в техническата област (глобална система за сателитна навигация – GNSS, използване на сателити за комуникация, навигация и обзор, киберсигурност).

Сред темите на срещата на високо равнище бяха и някои дългосрочни перспективи, свързани с бъдещото присъединяване на Сърбия към ЕС. Обсъдени бяха  предстоящите регулаторни изменения в рамките на третия референтен период (RP3), бъдещето на ФБВП и развитие на инициатива за въздушното пространство с оглед на общата граница на Сърбия, Румъния и България.

Страните изразиха интереса си за съвместна работа в общи регионални инициативи и се споразумяха да си сътрудничат в оперативната и техническата област, с цел реализиране на общи ползи.