DANUBE FAB домакин на семинар за киберсигурност в УВД | ДП РВД
09 Мар
2018

DANUBE FAB домакин на семинар за киберсигурност в УВД

Партньорските ДАНО в DANUBE FAB – BULATSA и ROMATSA, бяха домакини на дебат за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на киберсигурността в УВД в рамките на Световния авиационен конгрес в Мадрид.

Участниците дискутираха последните развития в европейското законодателство, свързани с киберсигурността, и нуждата от внедряване на нови технологии, за да се отговори на новите изисквания на Директива (ЕС) 2016/1148 и сигурността, по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания. Представено беше реализирането на Оперативни центрове за киберсигурност (SOC), заедно с тяхната концепция, хардуерна и софтуерна платформа, роли, отговорности и бъдещи развития.

По време на дебата участниците акцентираха на обмена на информация за кибер инциденти между местните SOC в рамките на DANUBE FAB, с Европейските екипи за реагиране при извънредни компютърни ситуации в областта на УВД – EATM-CERT и EU-CERT, и други заинтересовани страни. Обсъдени бяха и упражнения и обучение по киберсигурност на европейско ниво (Cyber 2018).