BULATSA участва във валидация по проект PJ 10 на програма SESAR | ДП РВД
26 Мар
2019

BULATSA участва във валидация по проект PJ 10 на програма SESAR

На 25 март 2019 г. стартира валидация по проект PJ.10-2a „Подобряване ефективността при предоставянето на сепарация“ (Improved Performance in the Provision of Separation) фаза V3 („пре-индустриализация”) за доказване зрелостта на прототип TESLA (Tactical Encounter SoLver Assistant).

Прототипът е разработен от Airbus Defence and Space (Airbus D&S) по оперативни изисквания на BULATSA, в изпълнение на дейностите по проект PJ 10 от програма SESAR 2020. Целта на проекта е да се предоставят на ръководителите полети  автоматизирани средства за откриване и предотвратяване на конфликти между въздухоплавателните средства, увеличаване капацитета на въздушното пространство и подпомагане управлението на нарастващия трафик. Валидацията се провежда в специално оборудваната с работни станции за РП и псевдо-пилоти тестова платформа - „BULATSA Innovation Grid“.

Валидирането на функционалностите на TESLA се извършва чрез симулация на управление на въздушното движение в района на София Подход и София Контрол със значителна комплексност и натоварване на трафика. Проверяват се и възможностите за подобряване точността на сепарацията на самолетите с използване на актуални данни за полета от борда на ВС (EPP – Extended projected profile). 

Българските ръководители на полети ще оценяват възможностите за разрешаване на множество конфликтни ситуации с използването на прототипа. От валидационното упражнение ще бъде събрана информация за зрелостта на TESLA (по стандартите на програма SESAR), която информация ще бъде подложена на експертен анализ. Резултатите и финалната оценка за възможностите на прототипа се очакват през втората половина на 2019 г.

*

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020.