BULATSA участва в "ICAO Summit on Cybersecurity in Civil Aviation Europe, Middle East and Africa" | ДП РВД
15 Май
2018

BULATSA участва в "ICAO Summit on Cybersecurity in Civil Aviation Europe, Middle East and Africa"

BULATSA участва в срещата “ICAO Summit on Cybersecurity in Civil Aviation Europe, Middle East and Africa”, организирана от Международната организация за гражданска авиация – ICAO, за обсъждане на теми от областта на информационната сигурност.

В събитието участваха повече от 400 делегати от 60 страни, сред които Генералният секретар на ICAO Др. Фанг Лу, изпълнителният директор на EASA Патрик Ки, генералният директор на Евроконтрол Иймън Бренан, вицепрезидентът на IATA Рафаел Шварцман, представители на CANSO, на индустрията, изследователи и други.

Патрик Ки говори за важността на обмена на информация между заинтересованите страни и фактa, че киберсигурността трябва да бъде неотменен елемент от интегрираната система за управление и част от системата за управление на безопасността на организациите.

Обсъдено бе задължението на всеки доставчик на аеронавигационно обслужване да  играе роля в защитата на човешкия живот, непрекъснатостта на обслужването и основните права, свързани с полетите. Информационната сигурност бе посочена като един от основните двигатели за гарантиране на безопасността и редовността на предоставянето на обслужване на въздушното движение.

На форума бе отбелязано, че информационната сигурност не се отнася само до информационните технологии, а засяга и организациите като съвкупност от ангажименти, роли и отговорности, хората, тяхната култура и технически умения и технологиите.

Иймън Бренан акцентира върху предизвикателствата пред авиационната индустрия, като изтъкна, че подходът само на национално ниво не е достатъчен и за кибер-заплахите „трябва да се мисли не „ако“, а „кога“ ще се случат“. Той подчерта и фактa, че трябва да има баланс между безопасност и сигурност.

В много презентации беше засегнато твърдението, че кибер-заплахите и кибер-атаките се превръщат в Crime as a business, което е изключително предизвикателство пред всички организации в световен мащаб.