BULATSA се включи в дискусии за кризата с капацитета на въздушното пространство в Европа и участието на функционалните блокове въздушно пространство в разработки по SESAR | ДП РВД
14 Мар
2019

BULATSA се включи в дискусии за кризата с капацитета на въздушното пространство в Европа и участието на функционалните блокове въздушно пространство в разработки по SESAR

Дискусия за капацитета на въздушното пространство в Европа се проведе вчера под домакинството на FABEC в рамките на Световния конгрес за управление на въздушното движение  в  Мадрид. Представители на функционални блокове въздушно пространство в Европа (DANUBE FAB, BALTIC FAB, BLUE MED FAB, FABCE, FABEC) и на управителния орган на мрежата (Network Manager) обсъдиха гледните точки и опита на пътниците. Целта е да се споделят практиките за трудностите при обслужване на нарастващия трафик и закъсненията.

Позицията на BULATSA представи директорът на  Европейки програми, проекти и стратегии в BULATSA Веселин Стоянов. Участниците обърнаха внимание на фактори, различни от предоставянето на АНО, които имат значително влияние върху капацитета на въздушното пространство. Анализира се и необходимостта от подобряване на индикатора за ефективност относно опазване на околната среда, не само в  отклонението от най-късия маршрут, но и  възможността за ползване на въздушното пространство и предпочитанията на авиокомпаниите, например индикатор, който отчита свободното планиране спрямо възможностите за планиране на полети.

По рано в рамките на конгреса се проведе и дебат за участието на функционалните блокове въздушно пространство в разработки по SESAR под домакинството на DANUBE FAB с модератор Джеймс Хансън, Helios. В дискусията участваха  Николас Варинско (SDM), Филип Корнелис (DG MOVE) , Якоб Кепа (SDM) и представители на  DANUBE FAB, BALTIC FAB, BLUE MED FAB, FAB Europe Central и FAB Central Europe..

Основен фокус бе поставен върху предизвикателствата и възможностите за развитие на ролята на ФБВП. Представителите на ФБВП се обединиха в желанието си да доразвият концепцията за ФБВП и да осигурят участието в изготвянето на бъдещата архитектура на европейското въздушното пространство. Те изразиха твърда подкрепа за развитието ролята на функционалните блокове въздушно пространство в контекста на SESAR. Според Николас Вариско, SDM е готов да продължи работата си по ангажиране на ФБВП, като ключови фактори в технологичния прогрес на SESAR.