BULATSA подкрепя инициативата „Ден за по-чист въздух“ | ДП РВД
15 Ное
2018

BULATSA подкрепя инициативата „Ден за по-чист въздух“

BULATSA подкрепя инициативата „Ден за по-чист въздух“, която ще се проведе на 16 ноември в София и се осъществява за първи път в България.

Тя е част от кампанията на Столична Община за реализация на различни образователни инициативи, които да предоставят на гражданите информация за личния принос към качеството на атмосферния въздух в столицата ни – включително чрез намаляване използването на лични МПС в полза на обществения транспорт, споделено пътуване в автомобили от и до работното място, преминаване на екологично отопление, разделно събиране на горими отпадъци от дома (едрогабаритни, гуми, текстил), озеленяване.

BULATSA има изградена активна политика за опазване и минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и утре служителите ще се включат в инициативата чрез отказване от използване на лични и служебни превозни средства в полза на обществения транспорт или за споделено придвижване до и от работното място.

В предприятието е въведена сертифицирана Система за управление на околната среда ISO 14001:2015. и се спазват ангажиментите по управление на въздействието върху опазване на околната среда.

В компанията ще се проведе и кампанийно събиране на пластмасови капачки и/или пластмасови бутилки и ще се организира тяхното предаване за рециклиране. Средствата от рециклирането ще бъдат събрани и вложени в закупуването и засаждането на дръвчета, съгласувано със Столична община или районната администрация.

BULATSA планира през 2019 година да закупи зарядна станция за електромобили, с което ще се осигурят условия за стимулиране на използването на електромобили от служителите на предприятието.