BULATSA обслужва трафика на новото летище на Истанбул | ДП РВД
11 Апр
2019

BULATSA обслужва трафика на новото летище на Истанбул

От 6 април започнаха нормалните операции на новото летище на Истанбул. На тази дата влязоха в сила новите договори за взаимодействие между BULATSA и турският доставчик на аеронавигационно обслужване DHMI. Съгласно договорените процедури българските ръководители на полети взаимодействат и координират с колегите си от Турция основна част от трафика за и от новото летище, както и разширяващото се в момента летище "Сабиха Гьокчен" на азиатското крайбрежие на Истанбул. В действие е и новото трансгранично средство за управление на долитанията (XMAN), част от системата за управление на долитанията (AMAN) на DHMI. Системата служи за подреждане на долитащия трафик и намаляване на закъсненията на въздухоплавателните средства при подхода им към летището още от българска територия.

Въпреки, че са изминали само няколко дни от работата на новото летище, първите резултати показват, че сериозната предварителна подготовка на българските ръководители на полети е била проведена на ниво и в съответствие с най-високите стандарти в авиацията.

Изработените в BULATSA програми за обучение, включващи теоретична подготовка и практически упражнения, осигуриха необходимата подготовка за реакция по оптимален начин на промените в организацията на въздушното пространство и процедурите за работа, съпътстващи отварянето на новото летище. Съществен напредък беше постигнат в интегриране на трафика от и за Истанбул в натовареното въздушно пространство обслужвано от BULATSA.

BULATSA занапред ще продължи да изпълнява професионално договорените до момента с турската страна дейности, което ще доведе до съществени ползи за авиационните оператори и пътниците, като намаляване на времето за изпълнение на зони за изчакване преди кацане, намаляване на изразходваното гориво, което пък от своя страна ще доведе до повишаване на ефективността на полетите и намаляване на въздействието върху околната среда.