BULATSA направи демонстрация на проект PJ.10-02a на програма SESAR 2020 | ДП РВД
04 Апр
2019

BULATSA направи демонстрация на проект PJ.10-02a на програма SESAR 2020

BULATSA беше домакин на Ден на посетителите за запознаване с проведената валидация на прототипа TESLA за фаза „пре-индустриализация“ по проект PJ.10-02a - „Подобряване ефективността при предоставянето на сепарация“. Прототипът TESLA (Tactical Encounter SoLver Assistant) e съвместен проект на Airbus D&S и BULATSA, стартиран през 2016 г. в изпълнение на дейности по програма SESAR 2020.

Представителите на доставчиците на аеронавигационно обслужване на Франция, Германия, Полша и Италия и други гости от индустрията, сред които Airbus Aircraft и Deep Blue Consulting&Research, се запознаха в интерактивен формат с напредъка и функционалностите на прототипа. Те наблюдаваха демонстрационна сесия на поведението и възможностите на TESLA чрез симулация на управление на въздушното движение. Българските Ръководители на полети показаха разрешаване на множество конфликтни ситуации в района на София Подход и София Контрол с помощта на прототипа, с които се проверяват възможностите за подобряване точността на предсказаната траектория на самолетите с използване на актуални данни за полета от борда на ВС (EPP – Extended projected profile).

*

SESAR 2020 е програма на Европейския съюз, която акцентира върху разработването и валидирането на технологични решения в сферата на управлението на въздушното движение. Финансира се от програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020.