BULATSA и фирма LEONARDO проведоха съвместно валидации по проект PJ.03а и PJ.03b | ДП РВД
26 Окт
2018

BULATSA и фирма LEONARDO проведоха съвместно валидации по проект PJ.03а и PJ.03b

В периода 22-26 октомври 2018 г., BULATSA съвместно с фирма LEONARDO проведоха валидации по проект PJ.03а и PJ.03b от програма SESAR 2020. Целта на проект PJ.03а е да намери решение за подобрено насочване на въздухоплавателните средства и превозните средства по работната площ на летището, съчетано със задаването на маршрут. PJ.03b дава решение за усъвършенствани мрежи за безопасност на летището, подпомагащи РП за недопускане на конфликти. 

В рамките на валидацията бяха тествани две групи от функционалности на софтуера - Route Planning and Management (PJ.03a) и Surface Conflict Alert (SCA) Functionalities (PJ.03b), чрез серия от референтни и пълноценни упражнения за оценка на работата на системата.

Заключенията от проведената валидация потвърдиха, че създадения от специалистите от LEONARDO софтуер, обект на валидацията притежава заявените функционалности и те работят надеждно и устойчиво и набелязаха допълнителни стъпки за достигане на ниво на зрялост за индустриализация.