BULATSA и Airbus D&S проведоха валидационни сесии по проект PJ.10.02b | ДП РВД
31 Яну
2019

BULATSA и Airbus D&S проведоха валидационни сесии по проект PJ.10.02b

В периода ноември 2018 г. – януари 2019 г. в ДП РВД се проведоха две самостоятелни валидационни сесии по проект PJ.10.02b „Усъвършенствано управлението на сепарацията“. Проектът е част от PJ 10 PROSA (Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in the Air Traffic Managament) и се финансира от Съвместното предприятие SESAR (SJU) съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019 г. и Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 734143 в рамките на Програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации.

Решението, което се разработва от представители на Airbus D&S, Airbus Commercial Aircraft и BULATSA, има за цел да подобри допълнително качеството на услугите за управление на сепарацията между въздухоплавателните средства (ВС), изпълняващи полети по маршрут и в контролираните райони на летищата, чрез въвеждане на допълнителни механизми за автоматизация и интегриране на допълнителна информация.

В рамките на валидацията,  ръководителите полети на ДП РВД направиха преглед на постигнатите към момента резултати, технологичните развития, очакваните ползи и степента на зрялост на прототипа, както и неговата приложимост към различни видове оперативни среди. Бяха набелязани области на подобрение и оптимални или нестандартни решения с висока добавена стойност за откриване и разрешаване на потенциални конфликти.

На база оценка на работното натоварване на РП, ефективността и приложимостта на разработваните функционалности, бе извършен анализ на ефективността на прототипа TESLA по отношение показателите за ефективност в областите „Безопасност“, „Капацитет“, „Околна среда“ и „Човешки фактор“. Бе направено заключение, че отчитането на метеорологична информация в прототипа TESLA и оценката на приложимост на различните възможни решения за избягване на конфликти ще облекчи работното натоварване на РП, ще оптимизира процеса на вземане на решения, ще повиши ситуационната осведоменост и ще има положително влияние по отношение капацитета на предлаганите услуги.

По време на  Световния УВД Конгрес в гр. Мадрид, 12-14 март 2019 г., на щанда на Airbus D&S предстои да се представи демонстрациoнно упражнение, показващо настоящите възможности на прототипа TESLA.