Аеронавигационна карта 1: 500 000 има ново издание | ДП РВД
18 Ное
2019

Аеронавигационна карта 1: 500 000 има ново издание

ДП "Ръководство на въздушното движение" информира операторите на въздухоплавателни средства и ползвателите на въздушното пространство на Република България за публикуването на аеронавигационна карта 1:500 000, издание 7.0. Информация за начина на закупуване и цена е публикувана в циркуляр за аеронавигационна информация - AIC 05/19 (https://www.bulatsa.com/en/services/aip/circular). Попълнената заявка (приложение към AIC 05/19) се изпраща на ais@bulatsa.com.