48-МА СЕСИЯ НА ВРЕМЕННИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОКОНТРОЛ | ДП РВД
05 Дек
2017

48-МА СЕСИЯ НА ВРЕМЕННИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОКОНТРОЛ

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев и директорът на Европейски програми, проекти и стратегии Веселин Стоянов участваха в заседанието на 48-та сесия на Временния съвет (РС/48) и извънредна сесия на Постоянната комисия на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването - Евроконтрол, което се проведе на 30 ноември и 1 декември в Брюксел.

На срещата бе представен доклад на Управителя на мрежата за управление на въздушното движение,  като бяха отбелязани редица стратегически въпроси, които ще окажат въздействие върху бъдещето на Управителя на мрежата. Приети бяха годишен доклад по безопасност за 2017 година на Комисията за регулиране на безопасността и доклад на Комисията за преглед на ефективността. Дискутираха се въпроси свързани с реорганизацията и рационализацията на дейността на Евроконтрол, както и бъдещите механизми за гражданско-военна координация в рамките на организацията.

Предоставена бе актуална информация относно сътрудничеството на Евроконтрол със Съвместното предприятие на SESAR (S-JU), пътната карта за сътрудничество между Евроконтрол и Европейската агенция за авиационна безопасност – EASA и развитието на отношенията на Евроконтрол с Бразилия и Тунис.

В рамките на форума беше избран нов президент на Временния съвет – г-н Раул Медина Кабайеро, генерален директор на въздухоплавателната администрация на Испания. За вицепрезиденти бяха избрани г-н Франц Ниршъл (Австрия) и г-жа Миряна Чизмаров (Сърбия).

Сесията е последна за досегашния генерален директор на Евроконтрол г-н Франк Бренер, който беше изпратен с благодарности за положените усилия и добрата работа по време  на изминалия петгодишен мандат. Държавите членки приветстваха и пожелаха успех на новоназначения генерален директор на Агенцията г-н Иймън Бренан (Ирландия), който официално поема поста от 1 януари 2018 г.