11-ти срещи на Съвета на ДАНО и УС на DANUBE FAB | ДП РВД
23 Май
2018

11-ти срещи на Съвета на ДАНО и УС на DANUBE FAB

На 21 и 22 май 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведоха единадесетите заседания на управителните органи на DANUBE FAB.

На заседанието на Съвета на ДАНО се обсъдиха стратегически проекти на DANUBE FABза следващия 5-годишен планов цикъл, свързани с предоставяне на услуги за УВД/АНО, статуса на обществените поръчки на DANUBE FAB, оперативните дейности (Въвеждане на тристранно денонощно въздушно пространство за свободно планиране (SEE FRA) между Република България, Румъния и Унгария, въвеждане на сезонно денонощно въздушно пространство за свободно планиране в границите на българското контролирано въздушно пространство, Договори за взаимодействие между Районните контролни центрове София и Букурещ и др.) и бъдещи технически проекти за оценка на потенциално внедряване на услуга за сателитно базиран автоматичен зависим обзор (ADS-B) във въздушното пространство на DANUBE FAB.

Членовете на Съвета на ДАНО бяха информирани за актуалните дейности на Съвета за обучение на DANUBE FAB и бе взето решение да се инициира съвместно разработване на съдържание и провеждане на курсове на регионално ниво. На срещата се обсъди и разширяването на ФБВП – проект с висок приоритет на DANUBE FAB, сътрудничеството с други ФБВП, както и резултатите от участието на DANUBE FAB в Световния конгрес за УВД в гр. Мадрид  през м. март 2018г.

На 22 май 2018 г. се проведе  единадесето заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB. В него участваха представители на Министерствата на транспорта, граждански и военни авиационни власти, Националните надзорни органи (ННО) и ДАНО на двете държави. Делегатите на Република Македония бяха приветствани в качеството на Наблюдатели. Македонската делегация изрази своето задоволство от доброто сътрудничество и подкрепа от страна на DANUBE FAB и желанието си участва в работата на DANUBE FAB по въпроси от взаимен интерес.

Членовете на УС на DANUBE FAB отбелязаха докладите на Съвета на ННО и Съвета на ДАНО, статусa на текущите обществени поръчки на DANUBE FAB, плановете за 2018 г. и високоприоритетните проекти съгласно Годишния план, включително новите модели на документи за планиране, позволяващи по-лесно следене и разбиране на документите.

На заседанието бяха анализирани и перспективите за развитие на DANUBE FAB в политически и икономически план по отношение на техническата и оперативна специфика, докладвана от Съвета на ННО и Съвета на ДАНО. В този контекст беше отбелязан статуса на последните развития по отношение на разширяването на DANUBE FAB и статуса на сътрудничеството между ФБВП в Европа и последните дейности проведени рамките на тази платформа: семинарите на тема - „Променливост на въздушния трафик и въздействието ѝ върху ефективността на УВД“ и срещи на тема ефективност и комуникации. Управителният съвет отбеляза статуса на изпълнение на проекта SEE FRA, както и предоставената информация относно сезонното въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране в българското контролирано въздушно пространство.

В резултат на срещата на УС на DANUBE FAB, Р България и Р Румъния отправиха официална покана към Р Сърбия за присъединяването й със статут на наблюдател към работата на DANUBE FAB. В продължение на инициативата и в рамките на официална делегация, водена от Президента на Р България Румен Радев в Сърбия на 21 и 22 юни 2018 г., генералният директор на BULATSA, Георги Пеев, проведе дискусии със сръбския доставчик на АНО (SMATSA) по същата тема.

Поредните заседания на управителните органи на DANUBE FAB са планирани да се проведат през есента в България.