Обслужване на въздушното движение (ОВД) | ДП РВД

Обслужване на въздушното движение (ОВД)

"Обслужване на въздушното движение" е общ термин, с който в конкретния случай се означава:

  • полетно-информационно обслужване;

  • аварийно оповестително обслужване;

  • консултативно обслужване на въздушното движение;

  • контрол на въздушното движение (контрол на района, контрол на подхода, контрол на летищното движение).

Обслужването на въздушното движение се осигурява непосредствено от органите за обслужване на въздушното движение (ОВД). В зависимост от вида на обслужване, който се предоставя, в ДП РВД са обособени следните органи за ОВД:

  • Летищна контролна кула (ЛКК) – предоставя обслужване на контролираните летища и в контролираните зони на летищата;

  • Орган за контрол на подхода (ОКП) – предоставя обслужване в летищните контролирани райони, организирани около международните летища на Р България;

  • Център за полетна информация – предоставя полетно информационно и аварийно-оповестително обслужване на въздушното движение в неконтролираното въздушно пространство в границите на района за полетна информация;

  • Районен контролен център – предоставя обслужване на въздушното движение на контролирани полети, с изключение на тези, на които се предоставя обслужване по контрол на летищното движение и обслужване по контрол на подхода.

Обслужването на въздушното движение се осъществява по процедури, съответстващи на международните стандарти и препоръчителни практики на организацията за гражданско въздухоплаване, европейското и местно законодателство.