HOME GEN ENR AD AIC AIP SUP CONTACT

AIC


Циркуляр за аеронавигационна информация (AIC). Съобщение, съдържащо информация, която не може да послужи като повод за публикуване на NOTAM съобщение или не може да бъде включена в Сборника за аеронавигационна информация, но която се отнася до сигурността на полетите, въздушната навигация, технически, административни или законодателни въпроси.

Aeronautical Information Circular (AIC). A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, administrative or legislative matters.


YEAR 2023

AIC 06/23ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩА ПРЕХОДНА АБСОЛЮТНА ВИСОЧИНА В РПИ СОФИЯ
IMPLEMENTATION OF COMMON TRANSITION ALTITUDE IN SOFIA FIR
AIC 05/23НОВ ПОРТАЛ ЗА ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ (BULATSA – FLIGHT INFORMATION PORTAL – B-FLIP)
NEW PORTAL FOR FLIGHT INFORMATION (BULATSA – FLIGHT INFORMATION PORTAL – B-FLIP)
  AIC 04/23ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
IMPLEMENTATION OF SELF-BRIEFING SYSTEM AT SOFIA AIRPORT
  AIC 03/23ЧЕК ЛИСТ НА ВАЛИДНИТЕ ЦИРКУЛЯРИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
CHECK LIST OF VALID AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULARS

AIC 02/23ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 г.
OFFICIAL HOLIDAYS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR 2023

AIC 01/23AIRAC ДАТИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ И АЕРОНАВИГАЦИОННИ ДАННИ ПРЕЗ 2023 г.
AIRAC DATES FOR AERONAUTICAL INFORMATION AND AERONAUTICAL DATA - 2023
YEAR 2022

 
AIC 07/22АБОНАМЕНТ ЗА ПУБЛИКАЦИИ НА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2023 г.
SUBSCRIPTION OF AIS PUBLICATIONS FOR THE YEAR 2023

AIC 06/22СЕЗОНЕН ПЛАН ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД НА 2022/2023 г.
SEASONAL INFORMATION SUPPLEMENTING SNOW PLAN FOR THE WINTER PERIOD 2022/2023

AIC 04/22АЕРОНАВИГАЦИОННА КАРТА 1:500 000, ИЗДАНИЕ 9.0
AERONAUTICAL CHART 1:500 000, EDITION 9.0
YEAR 2021

AIC 02/21 ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО, ЗАМЪРСЕНО С ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ
PROCEDURES FOR THE CONDUCT OF FLIGHTS IN AIRSPACE CONTAMINATED WITH VOLCANIC ASH