HOME GEN ENR AD AIC AIP SUP CONTACT

AIC


Циркуляр за аеронавигационна информация (AIC). Съобщение, съдържащо информация, която не може да послужи като повод за публикуване на NOTAM съобщение или не може да бъде включена в Сборника за аеронавигационна информация, но която се отнася до сигурността на полетите, въздушната навигация, технически, административни или законодателни въпроси.

Aeronautical Information Circular (AIC). A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, administrative or legislative matters.

YEAR 2022


AIC 04/22 АЕРОНАВИГАЦИОННА КАРТА 1:500 000, ИЗДАНИЕ 9.0
AERONAUTICAL CHART 1:500 000, EDITION 9.0

AIC 03/22ЧЕК ЛИСТ НА ВАЛИДНИТЕ ЦИРКУЛЯРИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
CHECK LIST OF VALID AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULARS

AIC 01/22ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 г.
OFFICIAL HOLIDAYS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR 2022
YEAR 2021
  AIC 12/21АБОНАМЕНТ ЗА ПУБЛИКАЦИИ НА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 г.
SUBSCRIPTION OF AIS PUBLICATIONS FOR THE YEAR 2022
  AIC 11/21AIRAC ДАТИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ И АЕРОНАВИГАЦИОННИ ДАННИ ПРЕЗ 2022 г.
AIRAC DATES FOR AERONAUTICAL INFORMATION AND AERONAUTICAL DATA - 2022

AIC 10/21СЕЗОНЕН ПЛАН ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД НА 2021/2022 г.
SEASONAL INFORMATION SUPPLEMENTING SNOW PLAN FOR THE WINTER PERIOD 2021/2022

AIC 02/21 ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО, ЗАМЪРСЕНО С ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ
PROCEDURES FOR THE CONDUCT OF FLIGHTS IN AIRSPACE CONTAMINATED WITH VOLCANIC ASH