Управление на въздушното пространство

Аеронавигационна карта 1:500 000

Издание 9.0 на Aеронавигационна карта 1:500 000, в сила от 20 юли 2022 г.

Аеронавигационна карта 1:500 000

114.76 MB file icon