Управление на въздушното пространство

Аеронавигационна карта 1:500 000

Издание 7.0 на Aеронавигационна карта 1:500 000, в сила от 15 юли 2019 г.
В процес на разработване е ново издание (8.0). Очаквана дата за публикация – втората половина на 2021 г.

Аеронавигационна карта 1:500 000

35.51 MB file icon