Управление на въздушното пространство

Аеронавигационна карта 1:500 000

Издание 10.0 на Aеронавигационна карта 1:500 000, в сила от 18 май 2023 г.

Аеронавигационна карта 1:500 000

114.75 MB file icon