Управление на въздушното пространство

Аеронавигационна карта 1:500 000

Издание 8.0 на Aеронавигационна карта 1:500 000, в сила от 20 юли 2021 г.

Аеронавигационна карта 1:500 000

62.98 MB file icon