За професията ръководител на полети | ДП РВД

За професията ръководител на полети

Кои сме ние

Задачата на Ръководител полети (РП) е да управлява движението на въздухоплавателни средства (ВС) във въздушното пространство, осигурявайки безопасното им и експедитивно движение. В България това се случва от 5 центъра, намиращи се в София, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив.

РП-тата, както ги наричаме, най-общо казано направляват пилотите на ВС за промяна на височината, скоростта и курса им, за да бъдат спазвани нормите за сепарация между тях. От работата им зависи това да не се случват инциденти, както и да се избегне закъснение в полетите. За целта се използва специализирана техника и съвременно комуникационно оборудване, а системите за управление на въздушното движение предоставят радарна картина с полетна и радарна информация.

Първото професионално обучение за професията „Ръководител полети“ в България стартира в началото на 70-те години на миналия век във ВНВВУ ”Георги Бенковски” в гр. Долна Митрополия под наименованието „щурмани - насочвачи” и „щурмани управление на въздушното пространство“. Целта им е била обезпечаване на въздушното движение на военните въздухоплавателни средства. През 1983 г. започват да се обучават и кадри за гражданско въздухоплаване.  Интересен факт е, че години наред професията е била достъпна само за мъже поради естеството на работния процес - високо ниво на стрес, необходимост от специфични личностни качества и своевременни реакции. В наши дни жените и мъжете имат еднакъв шанс за реализация като Ръководители на полети.