Работно място „Подход” | ДП РВД

Работно място „Подход”

От Оперативните зали в центровете за обслужване на въздушното движение (ОВД) на ДП РВД в София, Бургас и Варна, ръководителите на полети (РП) на работно място „Подход“ осигуряват безопасността на въздухоплавателните средства, когато те долитат към летището или отлитат от него. Ако летището е натоварено, насочват кацащите самолети в зони за изчакване и създават организация за кацането им.

В останалите два центъра за ОВД на ДП РВД - в Пловдив и Горна Оряховица, тези функции се изпълняват от РП от летищната контролна кула.