Работно място „Кула” | ДП РВД

Работно място „Кула”

Ръководителите на полети на работно място „Кула“ са позиционирани в Летищните контролни кули, разположени на летищата в градовете София, Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица. От тях се осигурява безопасността на въздушното движение на летището и в околността на летището, като предотвратяват сблъскване между излитащи и кацащи въздухоплавателни средства и такива, които изпълняват полети в района на отговорност на кулата и по летищния кръг на полетите, както и ВС и автотранспортни средства, движещи се по маневрената площ на летището. Ръководителите на полети на кулите на летищата Пловдив и Горна Оряховица осигуряват безопасността на въздухоплавателните средства, когато те долитат към летището или отлитат от него. На останалите летища тази дейност  се осигурява от работно място „Подход“ поради по-натоварения трафик.