Работно място „Контрол” | ДП РВД

Работно място „Контрол”

От Оперативната зала в Районния център на ДП РВД в град София ръководителите на полети на работно място „Контрол” поемат ръководството на въздухоплавателните средства (ВС) в момента, когато напускат районите на летищата. Тяхна задача е да осигурят безопасното разминаване на ВС по въздушните трасета. Пилотите получават предупреждения за опасни метеорологични явления и информация, свързана с безопасното провеждане на полет.