Професията | ДП РВД

Професията

Професията

„Ръководител на полети“ (РП) е сред престижните и конкурентноспособни професии в световен план. Без съмнение работата е трудна и с висока степен на отговорност- у нас се практикува от само близо 300 души. През българското въздушно пространство за едно денонощие преминават около 1700 самолета, а при високо натоварване около 3000. Очакванията са след отварянето на новата аерогара в Истанбул те да се увеличат с около 50%.

Но в замяна на това работата като РП в ДП РВД осигурява отлични условия на труд, социално – икономически предпоставки за удовлетвореност, както и сигурност в професионалното бъдеще с възможност за кариерно развитие.

Задачата на РП е да управлява движението на въздухоплавателни средства във въздушното пространство, осигурявайки безопасното им и експедитивно движение. В България това се случва от 5 центъра, намиращи се в София, Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив.