Обучение | ДП РВД

Обучение

Авиационен учебен център на ДП РВД

Авиационният учебен център (АУЦ) на ДП РВД е създаден за провеждане на обучение и поддържане на оперативната компетентност на ръководителите на полети (РП).

Центърът е разположен в сградата на Единен Център за УВД София и е сертифициран от ГД ГВА през 2000 г. Той осигурява първоначално, преходно и предварително обучение на РП за обслужване на въздушното движение.

АУЦ е оборудван с последно поколение технологии и е обезпечен с най-нова версия софтуерно осигуряване, разработено да удовлетвори най-високите критерии и стандарти при обучението на ръководителите на полети. В симулатора се обучават ръководители на полети за работа в оперативна зала и на летищна кула.