ТЕСТ FEAST | ДП РВД

ТЕСТ FEAST

Специален интернет-базиран тест - FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) удостоверява дали кандидатите за ръководители на полети (РП) притежават необходимите качества и умения. Тестът е разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването – ЕВРОКОНТРОЛ, и се използва вече над 10 години при подбора на ръководители на полети в почти всички страни в Европа.

Тестът се провежда изцяло на английски език, като в различните му етапи се проверяват различни качества на кандидатите - откриване на обекти, бързо смятане, разпределение на вниманието, възможност за изпълнение на няколко задачи едновременно, памет, ниво на владеене на английски език, логика, пространствена ориентация и др.

ДП РВД е акредитиран ползвател на теста FEAST. Тестът се провежда в сградата на Централно управление на ДП РВД в гр. София. В дните на провеждане на тестовете ще бъдете посрещнати от на наш служител, който ще Ви придружи и ще обясни всичко, което имате нужда да знаете преди началото на тестовете. Всички данни на кандидатите и резултатите от изпитите се съхраняват в пълна конфиденциалност и са достъпни за ползване само от доставчиците на аеронавигационно обслужване.

FEAST се състои от две части: FEAST 1, състоящ се от 7 модула, и FEAST 2, който е по-комплексен и включва изпълнението на няколко задачи едновременно. Тестовете и процедурите по администриране се провеждат и оценяват изцяло от компютър, което гарантира обективността на процеса. Продължителността на всяка част е около 2:30 часа.

Резултатите се обработват в централата на ЕВРОКОНТРОЛ в Брюксел. По този начин оценяването е напълно обективно и към следващия етап преминават само кандидатите, покрили минималните изисквания.

Подробна информация за теста може да откриете във файловете по-долу.

Информация за кандидати за обучаеми ръководители на полети
277.84 KB
Information for candidates applying to become Student Air Traffic Controllers
164.27 KB