Практически упражнения на симулатор | ДП РВД

Практически упражнения на симулатор

Кандидатите, успешно преминали медицинските прегледи за РП пред Комисията за авиомедицинско освидетелстване (КАМО) и представили свидетелство за медицинска годност клас 3 – за РП, ще бъдат поканени за изпълнение на практически упражнения на симулатор.

ДП РВД разполага и използва за упражненията при подбора и по време на обучението тренажорен комплекс Micro Nav BEST - последно поколение технологии в бранша, обезпечен с най-съвременна версия софтуерно осигуряване, разработено да удовлетвори и най-високите критерии и стандарти.