Подбор по документи | ДП РВД

Подбор по документи

Документи за кандидатстване се представят в електронен формат чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване.

ТЪЙ КАТО ДОКУМЕНТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБАВЯНИ КЪМ ПРОФИЛА ВИ, СЛЕД КАТО ВЕДНЪЖ СТЕ НИ ГИ ИЗПРАТИЛИ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПОДГОТВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД И ТОГАВА ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА:

  • Собственоръчно подписана автобиография в европейски формат Europass в PDF формат. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи.
  • Копие в PDF формат на един от изброени езикови сертификати - IELTS - 5.5, TOEFL - 87 или Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B. На всяка страница е нужен надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи. Максималният допустим размер на файла е 512 kB;
    Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания, следва при попълване на формуляра за кандидатстване да заявят желание да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Кандидати, които не по-рано от 5 години към датата на кандидатстване, при предишен подбор за ръководители на полети, са се явявали на изпит по английски език, организиран от ДП РВД и успешно са покрили ниво B2, следва да заявят това при попълване на формуляра за кандидатстване.
  • Копие на диплома за завършено висше образование (заедно с приложенията) в PDF формат, надпис “Вярно с оригинала” и подпис. Името на файла трябва да е изписано на латиница и да не съдържа специални символи. Максималният допустим размер на файла е 512 kB;
  • Кандидатите, завършили висше образование извън страната, да представят удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, в срок до приключване на процедурата на подбор.
  • Дигитална снимка в png/gif/jpg/jpeg формат, размери 120x250px, резолюция 72dpi, като името на файла трябва да съдържа само латински букви и да не съдържа специални символи и интервали (допустими са средни и долни тирета);

Постъпилите кандидатури ще бъдат разглеждани в срок до два работни дни след подаването им. В срок до два работни дни след разглеждането, статусът на кандидатите ще бъде актуализиран според етапа на подбор, до който са допуснати.