Интервю | ДП РВД

Интервю

Кандидатите, успешно преминали практическите упражнения на симулатор, ще бъдат поканени на интервю. След успешно представяне на този последен етап, ще бъдете предложен за специализирано обучение в Авиационния учебен център.