Стани ръководител на полети | ДП РВД

Стани ръководител на полети

изисквания към кандидатите

Информация за изискванията към кандидатите може да намерите на линка по-долу.

Виж повече

необходими документи за кандидатстване

Информация за необходимите документи за кандидатстване за обучение за ръководител на полети
може да намерите на линка по-долу.

Виж повече