КОНКУРС ЗА СЛОГАН НА ПРОФЕСИЯТА "РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ" | ДП РВД
13 Авг
2014

КОНКУРС ЗА СЛОГАН НА ПРОФЕСИЯТА "РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ"

Призвание, предизвикателство, отговорност и специфични професионални качества - всичко това е ръководителят на полети. Възможно ли е да се опише в едно изречение?
Включете се в конкурса на ДП РВД за избор на послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“, като от днес (8-ми август) до 8-ми септември на имейл slogan@atcos.bg изпращайте вашите предложения за послание, което според вас описва най-точно професията ни. Резултатите от разглеждането и оценката на слоганите, ще бъдат обявени на 15-и септември на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“ (www.bulatsa.com).
Награди: за 1-во място – 2000 лв., за 2-ро място – 1000 лв., за 3-то място – 500 лв.
Правила и условия за участие в конкурса:
1. Организатор на конкурса за избор на послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“, наричан за краткост по-долу „Конкурс”, е ДП „Ръководство на въздушното движение“ със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Брюксел“ 1.
2. Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“ (www.bulatsa.com).
3. Предложението за послание (слоган) не трябва да включва повече от 5 (пет) думи.
4. Посланието не трябва да съдържа нецензурни думи и такива подвеждащи към други слогани и продукти.
5. В конкурса могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.
6. Всеки участник може да участва с неограничен брой идеи.
7. Служители на ДП РВД и техните семейства нямат право на участие.
8. За участие в конкурса е необходимо участникът да изпрати своето предложение (едно или повече) за послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“ на имейл адрес: slogan@atcos.bg, което да е до максимум 5 /пет/ думи. Включително да изпрати с предложението и своите данни* за контакт – три имена, телефон за връзка, имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани при определяне на победителите, както и за тяхното уведомяване.
9. Конкурсът стартира на 08-ми август, 2014 г. (от 00:00 ч.).
10. Конкурсът приключва на 08-ми септември, 2014 г. (до 24:00 ч.).
11. Резултатите от разглеждането и оценката на слоганите ще бъдат обявени на 15-и септември на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“.

*Защита на личните данни
С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторите.