Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9052246
Дата на архивиране:
08.02.2019
Публична покана
Публикувано на 07.04.2016
0.06 MB
Документация за участие
Публикувано на 07.04.2016
1 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 07.04.2016
0.1 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 30.05.2016
0.15 MB
Договор по обособена позиция №1
Публикувано на 17.08.2016
0.5 MB